Posts Tagged ‘parrelation’

Så delar ni hela livet lika

06 mars 2010

Myten om motsatserna mellan könen regerar fortfarande. Inför internationella kvinnodagen har tidningen Levas relationscoach och jämställdhetsexpert Ingemar Gens gjort en djupdykning i parrelationens fällor och ger oss verktyg att dela hela livet lika.

– Hur långt vi än kommit i våra tankar kring jämställdhet släpar vi med oss myten om motsatserna mellan könen, och låter den bli förklaringsgrund till mycket av det som sker i ett förhållande, säger Ingemar Gens. På så sätt får kvinnan huvudansvaret för hemmet och mannen försörjningen, och när barnen sedan kommer är alla spår redan väl uppkörda. Vi accepterar, inte sällan motvilligt, en könsbunden syn på vad som är viktigt i livet.

Kvinnor uppfostras fortfarande med moderskapet som huvudsakligt målet, medan pojkar lika litet som förr förbereds att ta aktiv del i barnuppfostran. Det resulterar alltför ofta i att han blir passiv, avvaktande och att hon blir missnöjd med hans lama uppträdande.

Inför internationella kvinnodagen tipsar tidningen Leva om hur man kan leva mer jämställt. Och presenterar 28 tips om hur man kan ta sig runt de problem som är de största hoten.

Åtta tips på hur man kan dela livet mer lika
1. Se din partner främst som en människa, inte en könsvarelse. Kvinnor och män är mer lika än olika och de största skillnaderna är inte biologiska utan kommer av uppfostran.
2. Våga bryta mot könsmönstren. Erfarenhet och studier visar att ju mer rättvist man delar på livet i ”nöd och lust” desto nöjdare blir alla inblandade.
3. Dela på alla sysslor. Kan du inte mura eller sy gardiner? Lär dig!
4. Ha inte för många hemligheter för varandra. Du måste få veta hur din partner fungerar. De allra flesta människor tycker det är obehagligt att ana saker utan att det uttalats i klartext. Var så ärlig du bara kan utan att såra.
5. Gör karriär i samförstånd. I ett fungerande förhållande sker all form av utveckling med den andras samtycke. Stora ensidiga förändringar, till exempel att den ena parten börjar utbilda sig igen, kan bli mycket påfrestande för förhållandet.
6. Prata noga igenom hur ni ska ha det när ni blir tre, fyra eller fler. Vem ska vara hemma när och hur länge? Vad ingår i barnledigheten; matlagning, handling, tvätt och städning?
7. Se till att båda får plats i alla delar av barnens liv. Barnen behöver sin pappa lika mycket som sin mamma. Män måste lära sig att se blöjhinkar och barnkläder som sitt ansvar. Kvinnor måste våga stå tillbaka och till exempel ta bilen till verkstaden även när det är läggdags för barnen.
8. Gör saker tillsammans. Självklart ska både mannen och kvinnan ha utrymme att odla sina egna intressen, men blir livet för parallellt finns risken att man glider ifrån varandra.

De resterande tjugo tipsen hittar du i tankeverktyget Dela hela livet i Leva 3/2010, som finns ute i handeln nu.

Parrelationen en buffert mot stress

08 juni 2009

En bra parrelation kan fungera som buffert för den som utsätts för arbetsrelaterad stress.
– Relationen minskar de negativa effekter som den här typen av stress har på vår hälsa. Men om parrelationen fungerar dåligt så förstärks i stället de negativa effekterna, säger Ann-Christine Andersson Arntén i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Ann-Christine Andersson Arntén– Även en positiv inställning och väl fungerande strategier för att handskas med stressiga situationer hjälper till att minska de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress, säger Ann-Christine Andersson Arntén, som disputerar i psykologi.
– Men när stressupplevelser uppstår både i arbetet och parrelationen verkar risken för utbrändhet och ohälsa öka dramatiskt.
I hennes studie har cirka 900 personer deltagit i en enkätundersökning. De som ansåg sig leva i en bra parrelation tyckte att de hade bättre hälsa än de som levde i sämre relationer. Kvinnor med en lågfungerande parrelation upplevde mer ångest och psykiska stressreaktioner och sömnproblem än kvinnor med en bra parrelation. Män som levde i en medelmåttig relation visade högre grad av depression, ångest, psykologiska och somatiska stressreaktioner än män med sämre eller bättre parrelationer.
– En förklaring kan vara att den som lever i en halvbra relation tar ett stort ansvar för att relationen ska bli bättre. Är den däremot dålig konstaterar man det och att det inte finns något att göra åt saken.

Läs hela artikeln här: Göteborgs universitet

Och passa även på att boka in en privatlektion i relationskunskap! Läs gärna mer på Dejtingkonsulten.com

Marie Hagberg